Harense Smid te Oss

Ontwerp
nieuwbouw kantoorgebouw
Harense Smid te Oss
Ontwerp 2002