Coolen te Eindhoven

Renovatie en uitbreiding 
kantoor- en bedrijfspand
Coolen te Eindhoven
Opgeleverd 1989